text

新闻中心

【疫情防控】关于3月9日开展线上教学的通知

来源:教务科技部 供稿:陈玲萍 审稿:莫德莉 发布时间:2020-03-07 18:03:29 浏览量:

面对当前新冠病毒疫情防控的形势,为贯彻落实教育部“停课不停教,停课不停学”的要求,经学院研究决定,自3月9日起在网络通识课及部分基础课、专业课中开展在线教学。3月9日至4月5日(第1-4周)的课表详见教务科技部主页。

各位教师、学生须按课表安排通过在线教学模式开展课程教学及学习。任课教师以课号为单位建立了学习群,群号及课程学习平台网址由各系负责通知。学生根据选课课号(课表上的课号)进入相应学习群及学习平台学习。


                            桂林电子科技大学信息科技学院

                            2020年3月7日